Wie is aanspreeklik as ‘n kind by ‘n dagsorgsentrum beseer word?


Igna Klynsmith verduidelik wat omstandigheidsgetuienis is.

Hy praat ook oor wie aanspreeklik is as daar iets met jou kind by ‘n dagsorgdsentrum sou gebeur.

Dr. Llewelyn Curlewis verduidelik die verskil tussen meineed, regsverydeling en gemeentregtelike afknoop van misdade.