As vruggebruiker sy vruggebruik verkoop…


Igna Klynsmith bespreek die volgende:
  • ‘n Eis vir onderhoud namens ‘n kleinkind teen sy oorlede oupa se boedel.
  • Wie is ná die vruggebruiker se dood geregtig op die huurgeld van ‘n plaas ten opsigte waarvan hy die vruggebruik verkoop het?
  • Wanneer kan ‘n direkteur van ‘n gelikwideerde maatskappy persoonlik aanspreeklik gehou word vir die maatskappy se skuld?
  • Probleme met ‘n lening aan ‘n insolvente familielid, en algemene mites oor testamente.