Basiese oorerwingspatrone


Kan ouers met blou oë ‘n kind met bruin oë hê? Hoe word die geen vir bleskopmans oorgedra en kan jy voorspel of jou seun bles gaan word of nie? Mari Hudson gesels oor oorerwingspatrone en dat jy selfs kan keer dat sommige slegte gene nooit aangeskakel word nie.