Die skade deur vetboelies op sosiale media


As gevolg van sosiale media word dit al hoe meer aanvaarbaar vir mense om ander aan te spreek oor hulle gewig en voorkoms.

Lise Swart kyk na vetververnedering (boeliegedrag), en hoe dit mense wat sukkel met hulle gewig, isoleer, angstig maak en verwerp laat voel.

As gevolg van sosiale media word dit al hoe meer aanvaarbaar vir mense om ander aan te spreek oor hulle gewig en voorkoms. Lise Swart kyk na vetververnedering (boeliegedrag), en hoe dit mense wat sukkel met hulle gewig, isoleer, angstig maak en verwerp laat voel.

Lise Swart kyk verder na vetvernedering. As gevolg van sosiale media word dit al hoe meer aanvaarbaar vir mense om ander aan te spreek oor hulle gewig en voorkoms. Daar word gekyk na hoe dit mense wat sukkel met hulle gewig, isoleer, angstig maak en verwerp laat voel.