Erflatings en testamente


As deel van Testamenteweek praat Igna Klynsmith en Volker Kruger verder oor erflatings en testamente.

Hulle bespreek onder meer ‘n saak oor die verwydering van ekseketeurs; intestate erfopvolging en buitelandse testamente.

 

Regsake 6 September 2021

Igna Klynsmith en Volker Kruger bespreek verskeie aspekte van boedelbeplanning en die opstel van testamente, met die oog op die Prokureursorde van Suid-Afrika se Testamenteweek.