Wat behels ‘die private besit van dagga’?


  • Wat gebeur as spesifieke bemakings in ‘n testament te min geld laat om boedelbelasting te betaal?
  • Kan ‘n huweliksbevestiger in die staatsdiens weier om persone van dieselfde geslag te trou?
  • Is dit beter om vaste eiendom te huur of te koop?
  • Igna Klynsmith bespreek ook ‘n hofsaak oor kinders se grondwetlike reg tot voeding, en
  • die wetsontwerp op die private besit van dagga.