Katte: maklik boom-op, moeilik af?


Hoe verklaar jy dit? Sondag 6 Augustus 2017
  • Watter rol speel DNS in die ontwikkeling van ‘n embrio?
  • Hoekom bly houtlym vloeibaar in ‘n houer, maar vorm ‘n stewige las as ‘n mens dit aan twee stukke hout smeer en die hout vasklem?
  • Kan paddas duisendpote eet sonder om van die gif dood te gaan?
  • En hoekom kan ‘n kat met gemak in ‘n boom klim, en dan sukkel om weer uit te klim?