Is jou huwelik geldig as jy op die strand trou?


Is jou huwelik geldig as jy op die strand trou?

Wat behels die misdaad van verberging van ‘n geboorte en wat is die straf daarvoor?

Wat stel ‘n kworum daar by vergaderings van die lede of trustees van ‘n deeltitelkompleks, en hoe kan besluite wat sonder ‘n kworum geneem is deurgevoer word?