Regsaspekte van Art. 189 afleggingsproses


  • Arbeidsregspesialis Johan Botes bespreek die afleggingsproses wanneer ‘n werkgewer poste wil besnoei in terme van Art.189 van die Arbeidswet.
  • Igna Klynsmith bespreek ook hofsake oor of beheerliggame saamgestelde rente op agterstallige gelde mag hef, en
  • die invloed op die verdeling van gemeenskaplike bates wanneer ‘n paartjie eers jare nadat hulle mekaar reeds verlaat het, amptelik skei.

Regsake