Só kan Taksman verskuldigde belasting invorder


  • Watter buitengewone magte het die SAID om verskuldigde belasting in te vorder?
  • Wie is verantwooordelik vir die instandhoudingskoste van ‘n huis wat aan ‘n vruggebruik onderworpe is?
  • Hoe kan ‘n bejaarde erflater sy volwasse kinders gelyk laat erf waar daar verskeie eiendomme in die boedel is?

Dié vrae word beantwoord in Regsake.