Vruggebruikklousule vir plase maak deur oop vir uitdagings


Die waarde van suiwel by beengesondheid van bejaardes kom in RSG Landbou onder bespreking. Ons gesels met Christine Leighton van Melk SA hieroor.

Indien ‘n boer sy plaas aan iemand anders as sy vrou nalaat, maar hy haar lewenslange verblyfreg op die plaas wil verseker, dan word daar gewoonlik ‘n vruggebruikklousule in die testament ingeskryf. Dit maak egter die deur oop vir ‘n hele paar uitdagings. Een daarvan is dat dit wetlik as ‘n persoonlike serwituut beskou word en serwitute moet geregistreer word.

Ons vind meer hieroor uit.