Waarom klink mense se stemme verskillend?


  • Waarom klink mense se stemme verskillend?
  • Hoekom traan jou oë as jy gaap?
  • Wat is die nut van muskiete, muggies, brommers en vlieë?
  • En wat is die impak van inteling in die natuur?

Wetenskaplikes beantwoord dié luisteraarsvrae in Hoe verklaar jy dit?