Wanneer kan ‘n trustee ontslaan word?


Hoe wyd strek die bevoegdhede en diskresie van die trustees van trusts, en wanneer kan hulle ontslaan word?

Telebemarkers en inbelsentrums

Igna Klynsmith verduidelik ook die wetgewing wat van toepassing is op telefoonbemarkers, en beantwoord ‘n luisteraar se vraag oor wat gebeur as ‘n testament bepaal dat twee seuns in gelyke dele moet erf, maar die een sterf voor die erflater.