Wie betaal vir skade op skoolgrond?


Wat gebeur met jou aandele in ‘n privaatmaatskappy wanneer jy te sterwe kom?

Wat is die invloed van sakeredding op regsaksies en borge?

Wie is aanspreeklik vir skade of beserings wat op skoolgronde opgedoen word?

En watter wetgewing is van toepassing op vonnisse wat vir verkragting opgelê word?