Hoekom slaan mens toe in ‘n eksamen?


In Die Geheime van die Brein, word nog interessanthede belig:

  • Hoekom is dit belangrik dat ons breine in omgewings moet funksioneer waar ons met veiligheid foute kan maak?
  • Is onthou en geheue dieselfde ding?
  • Bestaan daar iets soos perfeksionisme?
  • Is hoe jy gebeure onthou, altyd ’n werklike weergawe van wat gebeur het, of is mense se geheue feilbaar?
  • Hoekom slaan mense baie keer toe in ’n eksamen?