Is die een wat aanmekaar jok ‘n kompulsiewe leuenaar of ‘n patologiese leuenaar?