Kwantumfisika, swart stralers en slange


Hoe verskil kwantumfisika van ander natuurwetenskaplike wette?

Wat is ‘n swart straler? En nee, dit het niks met vliegtuie te make nie.

Kan jy die ouderdom van slange bepaal? En, hoe oud kan hulle word?

Luister na die kenners se antwoorde op Hoe Verklaar Jy Dit?