Wanneer het jy hulp nodig om verlies te verwerk?


Om verlies te verwerk, is een van die moeilikste prosesse om as mens deur te gaan.

Wat is die ervaring van normale verlies, en wanneer moet mens die ondersteuning van ander inroep?