Wanneer is kinders of ouers té klouerig?


Ons kyk na klouerige kinders en klouerige ouers. Wanneer is die gedrag verstaanbaar? Wanneer kan die gedrag moontlike negatiewe implikasies inhou? Hoekom moet ouers baie meer bewus hiervan wees?