Wanneer is ‘n Covid-verspreider regsaanspreeklik?


Wanneer kan iemand wat die Covid-19-virus versprei regtelik aanspreeklik wees?

Hoe werk BTW op huurkontrakte wat voor die inwerkingstelling daarvan gesluit is?

Moet bejaardes wat weer trou, dit in- of buite gemeenskap van goed doen? Wie kies die oordragprokureur by die verkoop van vaste eiendom?

En kan ‘n man wat ses jaar saam met ‘n vrou woon, aanspraak maak op ‘n deel van haar pensioen?