Verband tussen geheue en emosies


Ons geheue affekteer ons emosies, maar emosies affekteer ook ons geheue. Om beter te onthou, moet jy verstaan hoe jou brein werk, wat jou geheue affekteer en watter oefeninge kan help, want ‘n beter geheue kan ‘n beter toekoms voorspel.

https://www.rsgplus.org/leefstyl/gesondheid/wat-is-die-verskil-tussen-vergeet-en-alzheimer-vergeet/

https://www.rsgplus.org/leefstyl/gesondheid/verbeter-jou-breinkapasiteit/